Tin trong ngành

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 05/08/2019 - Lượt xem 2219

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 ra "Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019". Các thí sinh đủ điều kiện thực hiện đúng theo thông báo triệu tập trong đường link tải dưới đây:

1. Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

2. Lịch thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 tại Cụm thi Trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

Cập nhật 05/08/2019