Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ qua

Số hiệu văn bản: 06/2014/TT-BKHĐT

Ngày ban hành: 14/10/2014

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 04/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại