Danh bạ hành chính

Danh bạ hành chính Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 09/11/2015 - Lượt xem 3478

 

DANH BẠ HÀNH CHÍNH

CỤC THỐNG KÊ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

 

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

DI ĐỘNG

EMAIL

 

BAN LÃNH ĐO

 

 

 

 

NGUYỄN         

THƯ

CỤC TRƯỞNG

385 72 71

0913 947 052

nthubrvt@gso.gov.vn

ĐỖ DANH       

THÀNH

PHÓ CỤC TRƯỞNG

358 42 56

0913 387 052

ddthanhbrvt@gso.gov.vn

ĐOÀN QUANG

VINH

PHÓ CỤC TRƯỞNG

372 73 70

0982 497 879

dqvinhbrvt@gso.gov.vn

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

385 65 99

Fax: 385 60 37

tchcbrvt@gso.gov.vn

PHẠM ĐÌNH

THÂN

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

pdthanbrvt@gso.gov.vn

ĐẶNG THỊ THANH

XUÂN

PHÓ PHÒNG

385 62 67

 

dttxuanbrvt@gso.gov.vn

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

THỦ QUỸ

 

 

ptbngocbrvt@gso.gov.vn

TRẦN VĂN

QUANG

TÀI XẾ

 

 

 

 

phòng thanh tra THỐNG KÊ

385 62 68

 

thanhtrabrvt@gso.gov.vn

NGUYỄN THỊ MINH

LOAN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

ntmloanbrvt@gso.gov.vn

NGUYỄN NGỌC

ĐỊNH

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

ngdinhbrvt@gso.gov.vn

 

PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP

385 60 30

 

tonghopbrvt@gso.gov.vn

NGUYỄN THỊ

HẰNG

PHÓ PHÒNG

 

 

nthangbrvt@gso.gov.vn

TRƯƠNG THÙY

THƯƠNG

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

dthangbrvt@gso.gov.vn

NGUYỄN T. NGỌC

TRANG

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

nvchibrvt@gso.gov.vn

 

PHÒNG THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI

381 00 09

 

thuongmaibrvt@gso.gov.vn

ĐÀO VĂN        

HÙNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

dvhungbrvt@gso.gov.vn

ĐỖ THỊ

LAN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

dtlanbrvt@gso.gov.vn

LÊ CHÍ

TRUNG

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

lctrungbrvt@gso.gov.vn

NGUYỄN THỊ HỒNG

LOAN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

nthloanbrvt@gso.gov.vn

 

PHÒNG THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP

381 00 10

 

congnghiepbrvt@gso.gov.vn

HOÀNG XUÂN

SÁNH

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

hxsanhbrvt@gso.gov.vn

VŨ VĂN          

TRƯỜNG

PHÓ PHÒNG

 

 

vvtruongbrvt@gso.gov.vn

NGUYỄN THỊ    

HOA

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

nthoabrvt@gso.gov.vn

ĐOÀN THỊ        

HẰNG

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

dthangbrvt@gso.gov.vn

 

PHÒNG THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP

372 73 71

 

nongnghiepbrvt@gso.gov.vn

BÙI THANH    

TUYÊN

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

bttuyenbrvt@gso.gov.vn

NGHIÊM THÙY

DƯƠNG

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

ntduongbrvt@gso.gov.vn

ĐỖ THỊ            

DUẨN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

dtduanbrvt@gso.gov.vn

 

phòng THỐNG KÊ DÂN SỐ - VĂN XÃ

358 56 93

 

dansobrvt@gso.gov.vn

PHẠM THỊ

PHỤNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

ptphungbrvt@gso.gov.vn

TRẦN THỊ PHƯƠNG

THẢO

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

ttpthaobrvt@gso.gov.vn

TRẦN THỊ MỸ

LAN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

ttmlanbrvt@gso.gov.vn

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

385 39 45

 

cctkvungtau@gso.gov.vn

PHẠM NGỌC  

THẢO

CHI CỤC TRƯỞNG

385 39 89

 

 

THÁI THỊ         

HẬU

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

ĐỖ THỊ            

HỒNG

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

NGUYỄN THỊ    

HUYỀN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

TRẦN VĂN       

SƠN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA

382 51 12

 

cctkbaria@gso.gov.vn

NGUYỄN THỊ BÍCH

LIỄU

CHI CỤC TRƯỞNG

372 17 17

 

 

VÕ THỊ THANH

ĐA

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

LÊ THANH        

NHẠN

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

BÙI THỊ CẨM   

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

388 11 58

 

cctkchauduc@gso.gov.vn

TRẦN VĂN      

VIỆT

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

TRỊNH VĂN    

HOA

CHI CỤC PHÓ

 

 

 

NGUYỄN HUY   

THỐNG KÊ VIÊN

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC

THUÝ