Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢNLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định 89/2015/QH13 23/11/2015 Luật thống kê 2015
Nghị định 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Nghị định 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Nghị định 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
Quyết định 54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Quyết định 126/QĐ-TCTK 02/03/2015 Về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Nghị định 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT 07/11/2012 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư 07/2012/TT-BKHĐT 22/10/2012 Về việc quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.
Quyết định 56/2011/QĐ-TTg 14/10/2011 Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.
Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT 15/09/2011 Thông tư qui định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 668/QĐ-TTg 27/05/2009 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
Quyết định 144/2008/QĐ-TTg 29/10/2008 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 ban hành Chương trình điều tra thống kê Quốc gia.
Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT 17/05/2011 Thông tư qui định về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng
Quyết định 972/QĐ-BKHĐT 06/07/2015 Quyết định v/v Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015
Trang 1 / 4 | Trở về 1 2 3 4 Kế tiếp