Tin trong ngành

  • Phỏng vấn ông Đỗ Danh Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh BR-VT Điều tra doanh nghiệp năm 2023

  • Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

  • Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

  • Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022.

  • Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

  • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  • Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

  • Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực

  • Hội thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

  • Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2021

Tìm kiếm

Cục Thống kê gửi báo cáo Chi cục gửi báo cáo Thư điện tử của ngành Lịch phổ biến thông tin thống kê 2023 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 Biểu mẫu, hướng dẫn báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN

Công nghiệp - Xây dựng - Đầu tư

Xem tất cả

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Xem tất cả

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Xem tất cả

Dân số - Lao động - Mức sống

Xem tất cả

Từ 0 giờ ngày 1-4-2019: Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang triển khai các công tác phục vụ cuộc Tổng điều tra. Đây là cuộc tổng điều tra lớn, được thực hiện 10 năm một lần.

Liên kết website

Văn bản pháp quy Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Công Báo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu