Tin trong ngành

  • Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

  • Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.

  • Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

  • Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2018

  • Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

  • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

  • Nâng cao chất lượng thống kê

  • Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

  • Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III (2015-2020)

  • Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói về con số thống kê

Tìm kiếm

Cục Thống kê gửi báo cáo Chi cục gửi báo cáo Thư điện tử của ngành Lịch phổ biến thông tin thống kê 2018 Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức toàn quốc năm 2019 Biểu mẫu, hướng dẫn báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐẾN DOANH NGHIỆP

Công nghiệp - Xây dựng - Đầu tư

Xem tất cả

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Xem tất cả

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Xem tất cả

Dân số - Lao động - Mức sống

Xem tất cả

Từ 0 giờ ngày 1-4-2019: Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang triển khai các công tác phục vụ cuộc Tổng điều tra. Đây là cuộc tổng điều tra lớn, được thực hiện 10 năm một lần.

Liên kết website

Văn bản pháp quy Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Công Báo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu