Niên giám thống kê

Niên giám Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 05/11/2015 - Lượt xem 7830

 

Niên giám thống kê năm 2014 là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những sổ liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, sổ liệu từ năm 2013 trở về trước là sổ liệu chính thức, số liệu năm 2014 là sổ liệu sơ bộ. Các sổ liệu đã được thu thập và tính toán theo quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách cũng được bố sung một số chỉ tiêu mới từ kết quả của các cuộc điều tra Thống kê năm 2014. Riêng số liệu về Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), số năm 2010 đến 2012 và một sổ chỉ tiêu liên quan là số phân bổ của Tổng cục Thống kê, số năm 2013 và 2014 do Cục Thống kê tính theo hướng dẫn của Tống cục Thống kê. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Thống kê rất mong nhận được sự đóng góp của quý ban, ngành và những người sử dụng thông tin Thống kê, để xuất bản lần sau được hoàn thiện hơn.

 

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2014 GỒM CÁC CHƯƠNG:

CHƯƠNG I: ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU

CHƯƠNG II: DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

CHƯƠNG III: TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG IV: ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CHƯƠNG V: DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ

CHƯƠNG VI: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

CHƯƠNG VII: CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG VIII: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

CHƯƠNG IX: CHỈ SỐ GIÁ

CHƯƠNG X: VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG CHƯƠNG XI: GIÁO DỤC

CHƯƠNG XI: GIÁO DỤC

CHƯƠNG XII: Y TẾ , VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CHƯƠNG XIII: MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

CHƯƠNG XIV: SỐ LIỆU VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VÀ CẢ NƯỚC 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cập nhật 05/11/2015