Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin trong ngành

Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III (2015-2020)

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 06/11/2015 - Lượt xem 4046

 

(MPI Portal) – Ngày 17/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III. Tham dự Đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, địa phương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III nhằm đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Đồng thời, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước của Ngành trong thời gian tới. Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước những khó khăn thách thức của kinh tế đất nước những năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu kiến nghị kịp thời các giải pháp để kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đổi mới cơ chế, chính sách đã được thể chế hóa bằng các luật như Luật Hợp tác xã , Luật đấu thầu, Luật đầu tư công, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Những kết quả đó là công sức, trí tuệ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III là dịp để đánh giá một cách toàn diện kết quả phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, đồng thời tổng kết, rút ra những bài học, kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đề ra phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đại hội là dịp để biểu dương các tập thể, cá nhân là những tấm gương, điển hình tiên tiến xuất sắc của Ngành. Đại hội cũng là dấu mốc quan trọng hướng tới những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước của Ngành, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, các phong trào thi đua, góp phần tích cực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, Việt Nam đã vượt qua được nhiều khó khăn thách thức, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định,các cân đối lớn của nền kinh tế đều đảm bảo, tăng trưởng phục hồi rõ rệt, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ. Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu quan trọng, quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục hồi mạnh. Đạt được những thành tựu nêu trên có sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Hoà nhịp cùng với phong trào thi đua của cả nước, trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của Ngành, tích cực xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự nghiệp thống nhất đất nước và xây dựng đất nước phát triển, hội nhập ngày nay. Vị trí, vai trò của Ngành được khẳng định và tiếp tục được tăng cường. Thành công đó thể hiện sự đồng thuận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đặc biệt là các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu đã được tập thể bình chọn, tôn vinh ngày hôm nay.

Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Đặc biệt, trong những năm qua, nhiều nghiên cứu, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đổi mới thể chế kinh tế, trong đó có những đổi mới có tính mở đường, đột phá được ghi nhận, đánh giá cao và có hiệu quả tích cực đối với kinh tế xã hội như Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, Luật đầu tư công, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư… Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Ngành.

Chủ tịch nước đề nghị trong những năm tới, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh việc tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Toàn cảnh. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước để ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những quyết sách phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu Kinh tế, ngành Thống kê, các tổ chức đoàn thể trong toàn Ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng đã được thông qua tại Đại hội lần này, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, các bài tham luận đại diện cho các đơn vị tiêu biểu, sáng tạo, điển hình tiên tiến trong Ngành và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê giai đoạn 2016 – 2020, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc./..

Mai Phương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật 06/11/2015

Bài viết liên quan

Hội thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại Luật Thống kê cần được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho công tác điều hành và hoạch định chính sách.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2021

Triển vọng kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2021 được cải thiện sau khi các quốc gia triển khai tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, sự khác biệt tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia đã làm kinh tế thế giới phục hồi không đồng đều.

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Đại dịch Covid-19 khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 bị bao phủ bởi nhiều gam màu tối. Nhờ ngăn chặn được đại dịch bằng những biện pháp quyết liệt và sáng tạo, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng dương 2,91% và được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí năm 2019 ước tăng 7,65%2 so năm 2018.

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 ra "Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019".

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2018

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những tháng đầu năm.

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê và Kế hoạch công tác năm 2018, Cục Thống kê công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

Chiều ngày 10/11/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi giữa Tổng cục Thuế (TCT) và Tổng cục Thống kê.