Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/11/2015 đến 06/11/2015

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 06/11/2015 - Lượt xem 2861

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ 02/11/2015 đến 06/11/2015

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ
CHUẨN BỊ

THÀNH
PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ 2 (02/11)

Sáng

07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch
Các PCT

Sở VHTTDL

Toàn cơ quan

TTHN

08 giờ 30: Làm việc với đoàn thanh tra TCTK v/v thanh tra phương án điều tra cá thể 1-10 năm 2015

Đc Thư
Cục trưởng

Phòng Thương mại

Phòng TM, CN, TT

Phòng họp

09 giờ 30: Nghiệm thu phiếu điều tra lao động việc làm huyện Đất Đỏ

Đc Nga
PCT

Phòng Dân số - VX

DS, Chi cục Đất Đỏ

Phòng Dân số - VX

Chiều

14 giờ 00: Làm việc với đoàn thanh tra TCTK v/v thanh tra phương án điều tra cá thể 1-10 năm 2015

Đc Thành
PCT

Phòng Thương mại

Phòng TM, CN, TT

Phòng họp

Thứ 3 (03/11)

Sáng

08 giờ : Làm việc với đoàn thanh tra TCTK v/v thanh tra phương án điều tra cá thể 1-10 năm 2015

Đc Thành
PCT

Phòng Thương mại

Phòng TM, CN, TT

Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ 4 (04/11)

Sáng

08 giờ: Làm việc Chi cục Thống kê Vũng Tàu

Đc Thư
Cục trưởng

Phòng Thanh tra

TT, Chi cục Bà Rịa

Chi cục Bà Rịa

Chiều

14 giờ: Nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị thứ 12 BCHTW Đảng khóa XI

Chủ tịch, Các PCT

VPTU

Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

14 giờ: Nghiệm thu phiếu điều tra lao động việc làm huyện Xuyên Mộc

Đc Nga
PCT

Phòng Dân số - VX

DS, Chi cục Xuyên Mộc

Phòng Dân số - VX

 Thứ 5 (05/11)

Sáng

08 giờ: Làm việc Chi cục Thống kê Tân Thành

Đc Thành
PCT

Phòng Thương mại

TM, Chi cục Tân Thành

Chi cục Tân Thành

10 giờ Dự Tổng kết hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CANDVN

Đc Dũng

Công an tỉnh

Đc Thư
Cục trưởng

Công an tỉnh

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ 6 (06/11)

Sáng

08 giờ: Nghiệm thu phiếu điều tra lao động nông thôn huyện Đất Đỏ

Đc Thành
PCT

Phòng Nông nghiệp

NN, Chi cục Đất Đỏ

Phòng Nông nghiệp

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 09/11/2015

Bài viết liên quan