Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Công nghiệp - Xây dựng - Đầu tư

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

14/04/2023 - Lượt xem 1624

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê).

Từ 1/4/2023, Cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

Từ 1/4/2023, Cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

14/04/2023 - Lượt xem 1752

Bắt đấu từ ngày 01/4/2023, Cục Thống kê triển khai thu thập thông tin cho Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh. Cuộc điều tra được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành.

Điều tra sản xuất Công nghiệp tháng, quý và năm 2019

Điều tra sản xuất Công nghiệp tháng, quý và năm 2019

28/03/2019 - Lượt xem 3334

Điều tra sản xuất Công nghiệp tháng, quý và năm 2019