Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Quyết định Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê

Số hiệu văn bản: 03/2008/QĐ-BNV

Ngày ban hành: 12/11/2008

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 03/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại