Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Quyết định Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Số hiệu văn bản: 45/2009/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 27/03/2009

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 03/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại