Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê

Số hiệu văn bản: 352/QĐ-TCTK

Ngày ban hành: 18/05/2015

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 04/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại