Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Quyết định phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020

Số hiệu văn bản: 1161/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 23/07/2015

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 04/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại