Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 ban hành Chương trình điều tra thống kê Quốc gia.

Số hiệu văn bản: 144/2008/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 29/10/2008

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 06/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại