Tin trong ngành

Phỏng vấn ông Đỗ Danh Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh BR-VT Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 27/04/2023 - Lượt xem 1936

Điều tra DN là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hằng năm và áp dụng đối với tất cả DN. Qua đó, tạo lập, hình thành cơ sở dữ liệu lớn của DN về thông tin định danh, ngành nghề, lao động, kết quả sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển DN trên địa bàn tỉnh.

 

 

Cập nhật 27/04/2023