Tin trong ngành

  • Nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP

  • Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng năm 2024

  • Từ 01/4/2024, Cục Thống kê triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024

  • Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

  • Thông báo Quyết định công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  • Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024

  • Thông báo Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  • Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

  • Thông báo Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  • Phỏng vấn ông Đỗ Danh Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh BR-VT Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Tìm kiếm

Cục Thống kê gửi báo cáo Chi cục gửi báo cáo Thư điện tử của ngành Lịch phổ biến thông tin thống kê 2024 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 Biểu mẫu, hướng dẫn báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Công nghiệp - Xây dựng - Đầu tư

Xem tất cả

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Xem tất cả

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Xem tất cả

Dân số - Lao động - Mức sống

Xem tất cả

Từ 0 giờ ngày 1-4-2019: Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang triển khai các công tác phục vụ cuộc Tổng điều tra. Đây là cuộc tổng điều tra lớn, được thực hiện 10 năm một lần.

Liên kết website

Văn bản pháp quy Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Công Báo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu