Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

THÔNG BÁO

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức toàn quốc năm 2019

09/04/2019 - Lượt xem 5021

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký văn bản Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê.