Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin KT-XH Bà Rịa - Vũng Tàu

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

29/07/2019 - Lượt xem 468

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

03/07/2019 - Lượt xem 831

Kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng với những dấu hiệu khá khả quan. Tốc độ tăng trưởng GRDP trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/07/2019 - Lượt xem 1039

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 với những dấu hiệu khả quan. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

29/05/2019 - Lượt xem 376

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

29/04/2019 - Lượt xem 469

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

30/03/2019 - Lượt xem 595

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 3 năm 2019 là 5.351 tỷ đồng; lũy kế đến cuối quý I là 18.026,1 tỷ đồng, đạt 24,23% so dự toán và bằng 91,01% so với cùng kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

01/03/2019 - Lượt xem 1146

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

30/01/2019 - Lượt xem 1179

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2018

28/12/2018 - Lượt xem 2861

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo số Tổng cục Thống kê phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu ước năm 2018 bằng 99,39% so năm trước tức giảm 0,61%.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

12/12/2018 - Lượt xem 1598

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt năm 2018 ước tính tăng 7,2% so năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành ngay từ những tháng đầu năm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

29/11/2018 - Lượt xem 1225

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018

29/10/2018 - Lượt xem 1245

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2018

01/10/2018 - Lượt xem 1020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

04/09/2018 - Lượt xem 494

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

02/08/2018 - Lượt xem 465

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018

04/07/2018 - Lượt xem 1308

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá 2010 tính cả dầu thô và khí đốt 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 130.550,3 tỷ đồng, bằng 98,72% so với cùng kỳ năm trước, do tác động của khu vực công nghiệp - xây dựng và thuế sản phẩm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

30/05/2018 - Lượt xem 554

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

	Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

09/05/2018 - Lượt xem 940

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018

02/04/2018 - Lượt xem 1190

Giá dầu thô bình quân quý I ước đạt 68,19 USD/thùng, tăng gần 12 USD so cùng kỳ. Giá dầu thô tăng đã giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động khai thác dầu thô khí đốt, tác động tới kinh tế cả nước cũng như kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kinh tế - Xã hội 3 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Thu Ngân sách nhà nước tăng khoảng 9,84% so cùng kỳ. IIP trừ dầu khí tăng 7,22% so cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2018

20/03/2018 - Lượt xem 1220

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2018

Trang 2 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp