Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin KT-XH Bà Rịa - Vũng Tàu

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

04/09/2018 - Lượt xem 588

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

02/08/2018 - Lượt xem 563

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018

04/07/2018 - Lượt xem 1410

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá 2010 tính cả dầu thô và khí đốt 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 130.550,3 tỷ đồng, bằng 98,72% so với cùng kỳ năm trước, do tác động của khu vực công nghiệp - xây dựng và thuế sản phẩm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

30/05/2018 - Lượt xem 642

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

	Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

09/05/2018 - Lượt xem 984

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018

02/04/2018 - Lượt xem 1293

Giá dầu thô bình quân quý I ước đạt 68,19 USD/thùng, tăng gần 12 USD so cùng kỳ. Giá dầu thô tăng đã giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động khai thác dầu thô khí đốt, tác động tới kinh tế cả nước cũng như kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kinh tế - Xã hội 3 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Thu Ngân sách nhà nước tăng khoảng 9,84% so cùng kỳ. IIP trừ dầu khí tăng 7,22% so cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2018

20/03/2018 - Lượt xem 1326

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2018

Trang 3 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp