Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢNLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định 57/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông tư 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV 28/05/2015 Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập
Quyết định 1026/QĐ-TCTK 26/10/2015 Quyết định ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước
Quyết định 1471/QĐ-BKHĐT 12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành
Quyết định 1225/QĐ/TTg 31/07/2015 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Quyết định 1161/QĐ-TTg 23/07/2015 Quyết định phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020
Quyết định 763/QĐ-TCTK 30/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê
Quyết định 715/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 352/QĐ-TCTK 18/05/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê
Quyết định 1433/QĐ-TCTK 27/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
Quyết định 1428/QĐ-TCTK 25/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
Quy chế 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT 02/12/2014 Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT 14/10/2014 Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ qua
Quyết định 680/QĐ-BKHĐT 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thông kê của Tổng cục Thống kê
Quyết định 945/QĐ-TCTK 24/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê
Trang 2 / 4 | Trở về 1 2 3 4 Kế tiếp