Niên giám thống kê

Niên giám thống kê năm 2017

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 27/08/2018 - Lượt xem 12002

     Niên giám thống kê là ấn phẩm hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

     Cuốn sách được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2016 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2017 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được thu thập và tính toán theo quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Một số chỉ tiêu được thu thập từ số liệu thống kê của các Sở/ngành trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách cũng được bổ sung nhiều chỉ tiêu mới từ kết quả các cuộc điều tra thống kê năm 2017. Riêng số liệu về Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và một số chỉ tiêu liên quan là số phân bổ của Tổng cục Thống kê.

 

     Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Thống kê rất mong nhận được sự đóng góp của quý ban, ngành và những người sử dụng thông tin thống kê, để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu lấy thông tin số liệu thống kê đầy đủ, cụ thể xin liên hệ:

 

     Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Thống kê Tổng hợp)

     Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

     Điện thoại: (0254) 3856 030

 

Cập nhật 27/08/2018