Niên giám thống kê

Niên giám Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 04/11/2015 - Lượt xem 6813

 

Niên giám thống kê năm 2013 là ấn phẩm được Cục Thống kê biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuốn sách được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2012 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2013 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách cũng được bổ sung một số chỉ tiêu mới từ kết quả của các cuộc điều tra Thống kê năm 2013. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý ban, ngành, những người sử dụng thông tin Thống kê, giúp chúng tôi hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

 

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2013 GỒM CÁC CHƯƠNG:

CHƯƠNG I:    ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU

CHƯƠNG II:   DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

CHƯƠNG III:  TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG IV: ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CHƯƠNG V:  DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ

CHƯƠNG VI:  NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

CHƯƠNG VII:  CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG VIII: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

CHƯƠNG IX:   CHỈ SỐ GIÁ

CHƯƠNG X:    VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG CHƯƠNG XI: GIÁO DỤC

CHƯƠNG XI:   GIÁO DỤC

CHƯƠNG XII:  Y TẾ , VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CHƯƠNG XIII:  MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

CHƯƠNG XIV: SỐ LIỆU VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VÀ CẢ NƯỚC 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Cập nhật 05/11/2015