Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin KT-XH Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/06/2020 - Lượt xem 67

Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định: với tốc độ lây lan nhanh chóng, đại dịch Covid-19 đã gây ra một cú sốc kinh tế toàn cầu lớn chưa từng thấy, dẫn đến suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020

29/06/2020 - Lượt xem 35

Đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán Trung Quốc, tới nay đã lan rộng trên toàn cầu, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống KT-XH ở nước ta cũng như toàn thế giới, khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 bị bao phủ bởi nhiều gam màu tối.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020

30/05/2020 - Lượt xem 222

Đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Những hệ lụy từ đại dịch này đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong ngành Vận tải, Du lịch.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020

30/04/2020 - Lượt xem 261

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đối diện với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Sản lượng sản xuất của một số ngành giảm hoặc tăng trưởng thấp hơn các tháng trước và so cùng kỳ năm trước do thiếu nguyên liệu sản xuất, khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2020

29/03/2020 - Lượt xem 427

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 3 năm 2020 là 6.700 tỷ đồng; lũy kế quý I năm 2019 là 24.330,5 tỷ đồng, đạt 32% so dự toán và tăng 13,59% so với cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020

29/02/2020 - Lượt xem 210

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

30/01/2020 - Lượt xem 241

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2019

29/12/2019 - Lượt xem 1016

Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới và kinh tế cả nước, kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn vươn lên, tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước tăng 7,65% so năm 2018.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

05/12/2019 - Lượt xem 649

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí năm 2019 ước tăng 7,65%2 so năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

30/11/2019 - Lượt xem 261

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 năm 2019 tăng 0,16% so với cùng kỳ năm 2018;

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

29/10/2019 - Lượt xem 411

Kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 10 tháng năm 2019 vẫn tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực cho dù phải đối mặt với một số khó khăn thách thức.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2019

29/09/2019 - Lượt xem 554

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế thì GDP của Việt Nam tăng trưởng khoảng 6,6-6,8% trong năm 2019. Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới, kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực cho dù phải đối mặt với một số khó khăn nhất định.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

30/08/2019 - Lượt xem 371

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

29/07/2019 - Lượt xem 352

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

03/07/2019 - Lượt xem 672

Kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng với những dấu hiệu khá khả quan. Tốc độ tăng trưởng GRDP trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/07/2019 - Lượt xem 712

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 với những dấu hiệu khả quan. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

29/05/2019 - Lượt xem 265

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

29/04/2019 - Lượt xem 350

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

30/03/2019 - Lượt xem 475

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 3 năm 2019 là 5.351 tỷ đồng; lũy kế đến cuối quý I là 18.026,1 tỷ đồng, đạt 24,23% so dự toán và bằng 91,01% so với cùng kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

01/03/2019 - Lượt xem 1049

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp