Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin KT-XH Bà Rịa - Vũng Tàu

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

11/09/2023 - Lượt xem 109

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vượt qua những khó khăn, thách thức kinh tế - xã hội dần phục hồi ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực; hoạt động kinh tế đạt được những kết quả tích cực.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

29/07/2023 - Lượt xem 244

Sản xuất công nghiệp phục hồi với chỉ số công nghiệp chung 7 tháng tăng 4,28%, trừ dầu thô và khí đốt ước tăng 9,84% so cùng kỳ năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2023

29/07/2023 - Lượt xem 151

GRDP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2023 theo giá so sánh 2010 giảm 3,47% so với cùng kỳ năm trước; GRDP trừ dầu khí 6 tháng đầu năm 2023 theo giá so sánh 2010 tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023

29/07/2023 - Lượt xem 67

Sản xuất công nghiệp dần phục hồi nhưng hoạt động sản xuất chưa đạt kỳ vọng do lượng hàng tồn kho nhiều, nhu cầu thị trường nước ngoài thấp, dẫn đến tiêu thụ có dấu hiệu chững lại.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023

29/07/2023 - Lượt xem 63

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản xuất công nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn chậm, chỉ số công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 4,69% so tháng trước

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2023

02/05/2023 - Lượt xem 566

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều tín hiệu lạc quan. Sản xuất công nghiệp đang dần hồi phục, hoạt động thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá; các lĩnh vực văn hoá, xã hội vẫn được quan tâm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2023

01/03/2023 - Lượt xem 509

Doanh thu bán lẻ, lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm đều tăng so cùng kỳ, đặc biệt du lịch lữ hành tăng mạnh gấp hơn 2 lần so cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 tháng năm 2023

01/03/2023 - Lượt xem 316

Trong tháng 1, tình hình kinh tế trên địa bàn có nhiều khởi sắc: Tổng mức bán lẻ tăng 10,13%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 21,89%; du lịch tăng 3,4 lần.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2022

31/12/2022 - Lượt xem 1373

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với mục tiêu vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

30/11/2022 - Lượt xem 556

Tình hình chính trị-xã hội thế giới bất ổn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh đã có những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

29/10/2022 - Lượt xem 598

Kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10 tháng năm 2022 tiếp tục khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9, QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9, QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

29/09/2022 - Lượt xem 823

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết 02/NQ-02 về cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh năm 2022. Kinh tế - xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hồi phục ở hầu hết các lĩnh vực.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

30/08/2022 - Lượt xem 668

Kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8 tiếp tục hồi phục và có nhiều khởi sắc với một số ngành có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022

29/07/2022 - Lượt xem 634

Kinh tế - xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu đã dần hồi phục ở hầu hết các lĩnh vực: IIP công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng năm 2022 đã tăng 10,11% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,42%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng hơn 2 lần; du lịch lữ hành tăng 9,33%; thu ngân sách Nhà nước tăng 28,25%.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng năm 2022

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng năm 2022

29/06/2022 - Lượt xem 1032

Vượt qua những khó khăn thách thức, kinh tế tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều khởi sắc: sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu khí tăng 8,72%, kinh doanh thương mại sôi động trở lại với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,43%;

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6, QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6, QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

29/06/2022 - Lượt xem 730

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc: sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá với IIP trừ dầu khí tăng 8,72%; tiến độ gieo trồng lúa hè thu được đảm bảo trong điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, chăn nuôi và thủy sản phát triển ổn định; ....

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022

29/05/2022 - Lượt xem 695

Giá xăng dầu tăng cao do tác động từ thị trường thế giới; giá phân bón cho cây trồng trong nông nghiệp cũng tăng cao đã tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 4 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 4 tháng năm 2022

29/04/2022 - Lượt xem 764

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kinh tế đang dần khởi sắc: sản xuất công nghiệp trừ dầu tăng trưởng ổn định; hoạt động thương mại dịch vụ tăng khá so cùng kỳ năm trước nhờ các chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa;....

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022

30/03/2022 - Lượt xem 1066

Sản xuất công nghiệp đang dần hồi phục; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hoá, xã hội vẫn được quan tâm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022

28/02/2022 - Lượt xem 851

Với độ phủ vắc xin cao, ý thức phòng dịch tốt, tỉnh nhà là địa phương hút khách trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán vừa qua; đây là yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng và phục hồi kinh tế của tỉnh.

Trang 1 / 4 | Trở về 1 2 3 4 Kế tiếp