Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin KT-XH Bà Rịa - Vũng Tàu

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020

30/04/2020 - Lượt xem 172

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đối diện với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Sản lượng sản xuất của một số ngành giảm hoặc tăng trưởng thấp hơn các tháng trước và so cùng kỳ năm trước do thiếu nguyên liệu sản xuất, khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2020

29/03/2020 - Lượt xem 316

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 3 năm 2020 là 6.700 tỷ đồng; lũy kế quý I năm 2019 là 24.330,5 tỷ đồng, đạt 32% so dự toán và tăng 13,59% so với cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020

29/02/2020 - Lượt xem 180

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

30/01/2020 - Lượt xem 203

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2019

29/12/2019 - Lượt xem 846

Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới và kinh tế cả nước, kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn vươn lên, tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước tăng 7,65% so năm 2018.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

05/12/2019 - Lượt xem 548

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí năm 2019 ước tăng 7,65%2 so năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

30/11/2019 - Lượt xem 236

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 năm 2019 tăng 0,16% so với cùng kỳ năm 2018;

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

29/10/2019 - Lượt xem 386

Kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 10 tháng năm 2019 vẫn tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực cho dù phải đối mặt với một số khó khăn thách thức.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2019

29/09/2019 - Lượt xem 532

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế thì GDP của Việt Nam tăng trưởng khoảng 6,6-6,8% trong năm 2019. Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới, kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực cho dù phải đối mặt với một số khó khăn nhất định.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

30/08/2019 - Lượt xem 358

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

29/07/2019 - Lượt xem 327

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

03/07/2019 - Lượt xem 652

Kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng với những dấu hiệu khá khả quan. Tốc độ tăng trưởng GRDP trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/07/2019 - Lượt xem 665

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 với những dấu hiệu khả quan. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

29/05/2019 - Lượt xem 252

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

29/04/2019 - Lượt xem 333

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

30/03/2019 - Lượt xem 461

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 3 năm 2019 là 5.351 tỷ đồng; lũy kế đến cuối quý I là 18.026,1 tỷ đồng, đạt 24,23% so dự toán và bằng 91,01% so với cùng kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

01/03/2019 - Lượt xem 1036

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

30/01/2019 - Lượt xem 1068

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2018

28/12/2018 - Lượt xem 2264

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo số Tổng cục Thống kê phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu ước năm 2018 bằng 99,39% so năm trước tức giảm 0,61%.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

12/12/2018 - Lượt xem 1273

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt năm 2018 ước tính tăng 7,2% so năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành ngay từ những tháng đầu năm.

Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp