Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Công nghiệp - Xây dựng - Đầu tư

Từ 01/4/2024, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024

Từ 01/4/2024, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024

03/04/2024 - Lượt xem 350

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018) trừ ngành O, ngành T và Q

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

14/04/2023 - Lượt xem 2118

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê).

Từ 1/4/2023, Cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

Từ 1/4/2023, Cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

14/04/2023 - Lượt xem 2042

Bắt đấu từ ngày 01/4/2023, Cục Thống kê triển khai thu thập thông tin cho Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh. Cuộc điều tra được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành.

Điều tra sản xuất Công nghiệp tháng, quý và năm 2019

Điều tra sản xuất Công nghiệp tháng, quý và năm 2019

28/03/2019 - Lượt xem 3563

Điều tra sản xuất Công nghiệp tháng, quý và năm 2019