Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Số hiệu văn bản: 05/2023/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 24/02/2023

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 13/04/2023

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại