Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Số hiệu văn bản: 01/2021/QH15

Ngày ban hành: 12/11/2021

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 13/04/2023

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại