Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin KT-XH Bà Rịa - Vũng Tàu

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

30/11/2019 - Lượt xem 1822

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 năm 2019 tăng 0,16% so với cùng kỳ năm 2018;

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

29/10/2019 - Lượt xem 1899

Kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 10 tháng năm 2019 vẫn tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực cho dù phải đối mặt với một số khó khăn thách thức.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2019

29/09/2019 - Lượt xem 2090

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế thì GDP của Việt Nam tăng trưởng khoảng 6,6-6,8% trong năm 2019. Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới, kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tăng trưởng với những dấu hiệu tích cực cho dù phải đối mặt với một số khó khăn nhất định.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

30/08/2019 - Lượt xem 1872

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

29/07/2019 - Lượt xem 1870

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019

03/07/2019 - Lượt xem 2360

Kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng với những dấu hiệu khá khả quan. Tốc độ tăng trưởng GRDP trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/07/2019 - Lượt xem 3564

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2019 với những dấu hiệu khả quan. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trừ dầu khí cao hơn cùng kỳ, ước đạt 7,4% so 6 tháng đầu năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

29/05/2019 - Lượt xem 1620

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

29/04/2019 - Lượt xem 1687

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019

30/03/2019 - Lượt xem 1937

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 3 năm 2019 là 5.351 tỷ đồng; lũy kế đến cuối quý I là 18.026,1 tỷ đồng, đạt 24,23% so dự toán và bằng 91,01% so với cùng kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

01/03/2019 - Lượt xem 2459

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

30/01/2019 - Lượt xem 2539

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12, Quý IV và năm 2018

28/12/2018 - Lượt xem 6132

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo số Tổng cục Thống kê phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu ước năm 2018 bằng 99,39% so năm trước tức giảm 0,61%.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

12/12/2018 - Lượt xem 3335

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt năm 2018 ước tính tăng 7,2% so năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành ngay từ những tháng đầu năm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

29/11/2018 - Lượt xem 2563

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018

29/10/2018 - Lượt xem 2533

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2018

01/10/2018 - Lượt xem 2577

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III, 9 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

04/09/2018 - Lượt xem 1438

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

02/08/2018 - Lượt xem 1424

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018

04/07/2018 - Lượt xem 2680

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá 2010 tính cả dầu thô và khí đốt 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 130.550,3 tỷ đồng, bằng 98,72% so với cùng kỳ năm trước, do tác động của khu vực công nghiệp - xây dựng và thuế sản phẩm.

Trang 4 / 5 | Trở về 1 2 3 4 5 Kế tiếp