Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢN

Về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Số hiệu văn bản: 126/QĐ-TCTK

Ngày ban hành: 02/03/2015

Người đăng: bariavungtau

Ngày đăng: 09/11/2015

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

Văn Bản cùng loại