Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 2 năm 2018

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 01/03/2018 - Lượt xem 4111

Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 2 năm 2018

Đơn vị tính: %

 

 

Chỉ số giá tháng 2 năm 2018 so với:

Chỉ số giá bình quân 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Kỳ gốc 2014

Tháng 2 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

Tháng 1 năm 2018

Chỉ số giá tiêu dùng chung

107,62

104,14

101,13

100,86

103,66

Chỉ số giá khu vực thành thị

108,11

104,40

101,10

100,86

103,95

Chỉ số giá khu vực nông thôn

106,68

103,63

101,19

100,85

103,09

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

105,72

101,47

102,09

101,72

100,26

Lương thực

104,83

102,93

101,53

101,52

101,90

Thực phẩm

105,94

100,75

102,00

101,40

99,53

Ăn uống ngoài gia đình

105,66

102,51

102,51

102,51

101,25

Đồ uống và thuốc lá

107,70

101,27

101,02

100,77

100,88

May mặc, giày dép và mũ nón

104,77

100,41

100,00

100,00

100,41

Nhà ở và vật liệu xây dựng

99,15

101,58

99,77

99,67

102,13

Thiết bị và đồ dùng gia đình

99,04

100,26

100,00

100,00

100,34

Thuốc và dịch vụ y tế

189,50

167,90

100,00

100,00

167,90

Giao thông

86,14

104,73

102,49

101,33

104,27

Bưu chính viễn thông

96,23

100,00

100,00

100,00

100,00

Giáo dục

137,76

104,25

100,00

100,00

104,25

Văn hoá, giải trí và du lịch

109,61

104,66

102,26

102,26

103,78

Hàng hóa và dịch vụ khác

97,96

100,76

100,02

100,01

100,76

Chỉ số giá vàng

102,95

100,35

101,39

100,01

100,77

Chỉ số giá đô la Mỹ

107,25

100,01

99,99

100,02

100,03

 

Cập nhật 01/03/2018

Bài viết liên quan

Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 1 năm 2018

Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 1 năm 2018