CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chi Cục Thống Kê Bà Rịa

Chi cục Thống kê

Văn Bản

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu văn bản: 30/KH - LĐLĐ - Ngày ban hành: 28/02/2014

Ngày đăng: 17/06/2014 - Người đăng: ctktpbaria

Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì trẻ em năm 2014”

Số hiệu văn bản: 306/ LĐLĐ - Ngày ban hành: 26/05/2014

Ngày đăng: 16/06/2014 - Người đăng: ctktpbaria