Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê năm 2017

Niên giám thống kê năm 2017

27/08/2018 - Lượt xem 12135

Niên giám thống kê là ấn phẩm hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2016 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2017 là số liệu sơ bộ.

Niên giám Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

Niên giám Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

05/11/2015 - Lượt xem 9478

Niên giám thống kê năm 2014 là ấn phẩm được Cục Thống kê biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Niên giám Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013

Niên giám Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013

04/11/2015 - Lượt xem 6869

Niên giám thống kê năm 2013 là ấn phẩm được Cục Thống kê biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.